Info

                         Onze kwaliteiten

 • We vertrekken vanuit eigen visie op schaakonderricht (zie visietekst)
 • Pedagogische omkadering door ervaren lesgevers.
 • Mensen met ervaring uit het onderwijs
 • 3 gediplomeerde lesgevers met opleiding tot schaakcoach.
 • Jaarplanning per niveaugroep
 • Doordachte evaluatie met observaties rond werkhouding.

                  Onze aanpak en organisatie

 • Werken met vaste begeleiders
 • De Stappenmethode als leidraad (stappenmethode.nl )
 • Eén instroommoment : september
 • 2 gratis proeflessen in de maand september
 • Beginners moeten basisregels en loop van de stukken kennen
 • Zondag van 10u. tot 12u.
 • Jeugdkalender geeft aan wanneer je als speler les kan volgen

                           Wat levert het op ?

 • Spelplezier en spanning door creatief – logisch denken
 • Schaakprestaties verbeteren
 • Denkvaardigheden : Je beter concentreren.Je voorstellingsvermogen vergroten.  Zelfstandig beslissingen beoordelen.Je korte en lange termijngeheugen oefenen. Zelfstandig problemen oplossen.
 • Teamgevoel

Heb u interesse voor onze jeugdwerking en wenst u meer informatie?                                Hebt u specifieke vragen betreffende de lessen?                                                                                Wilt u aansluiten bij de club?     

                 Contacteer dan onze jeugdleider: Camiel Vennekens
CVennekens@cven.be
Tel: 0495 18 21 92

Heeft u een specifieke vraag voor uw groep, contacteer  uw coach :

Tegemoetkoming inschrijvingsgeld.  
Er bestaat bij verschillende ziekenfondsen de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor het inschrijvingsgeld.
Dit varieert van 10 tot 25 euro.
Hiervoor dient u een formulier van uw ziekenfonds in te vullen. Dit formulier is meestal online te downloaden. 
U moet dit dan laten ondertekenen/afstempelen door een bestuurslid en terug binnenbrengen bij uw ziekenfonds.
 
                                                                                                                   

Onze visie op schaakonderricht

Wij geloven dat lesgeven in het schaken sterk gestructureerd moet verlopen. Daarom volgen we nauwgezet de Stappenmethode.( www.stappenmethode.nl) Deze methode laat ons toe om stap voor stap instructies te geven en tijd voor verwerking in te bouwen. We beperken ons niet tot het aanleren van patronen.

We houden rekening met fases in de schaakontwikkeling. Zo heeft het weinig zin om kinderen die nog in de fase zitten van vooral materiaal pakken, te wijzen op ruimtelijke indeling en van het mat geven. In die materiaalfase moeten ze voldoende spelletjes spelen en oefeningen maken.

We houden rekening met het feit dat kinderen graag spelen en verdelen de lestijd dan ook zo dat er naast onderricht ruim voldoende tijd voor echte partijen over blijft. Het enthousiasme voor het spel moet behouden blijven.

Toch willen we naast de “fun” factor ook dat er geleerd wordt, dat door kennisoverdracht de speelsterkte omhoog gaat en dat de goesting ontstaat om zich te meten met anderen. Vandaar ook dat we onze spelers graag de kans geven om externe toernooien te spelen.

We willen de motivatie op peil houden door te zorgen voor een goede, rustige sfeer. Onze lesgevers bereiden zich degelijk voor en benaderen de kinderen positief en met respect. Ze houden rekening met het feit dat sommige kinderen meer visueel ingesteld zijn (gebruik beamer), anderen meer auditief of dat sommige liever een bord met echte stukken voor hen hebben staan dan een blad met diagrammen.

Wat we ook belangrijk vinden, is een goede rapportering. We willen het niet laten bij een schaakexamen na elke Stap. We willen ook onze observaties meedelen rond werkhouding, motivatie en in welke mate het aangeleerde toegepast wordt tijdens echte schaakpartijen.