Locatie

Hoofdlocatie jeugdwerking (zondagmorgen 10 tot 12u) volgens kalender:
Don Bosco, Salesianenlaan 1, 2660 Hoboken

Hoofdlocatie clubavond (vrijdagavond vanaf 20u00):
Dienstencentrum Portugesehof, Portugesetraat 1, 2660 Hoboken
(ingang op vrijdag via parking aan Lage Weg).